راه اندازی صفحه اینستاگرام شرکت در سال جدید ، شما عزیزان می توانید با جستجوی #137 و یا رجوع به آدرس fddit ما رو دنبال کنید ، از حمایت شما عزیزان متشکریم.
https://www.instagram.com/fddit/
#137#فراداده

مردم
۱۴۰۰/۳/۶ ۲۱:۵۵:۱۱
بسمی تعالی صمن عرض سلام خدمت وخدا قوت خدمت عزیزانی که درسامانه پاسخگو 137ارتباط مردمی باشهرداری ها. 1.جرابعدازتماس باسامانه واطلاع ازمشکلات شهری جوابی برای رفع مشکل حاصل نمی شود. 2.چراشهرداری هااهمیتی برای رفع مشکلات شهری ندارند. 3.چراعزیزان تنظیف شهری وظایف خود رابه درستی انجام نمی دهندودرحضور مردم بامقام ارشدجروبحث می کنند؟ 4.چراخدمه خودروی حمل زباله درساعت استراحت مردم برای خالی کردن وحمل زباله باصدای بلندودادزدن برای ساکنین ایجاد مزاحمت می کنندوچرا سطل زباله رابعد از خالی نمودن از بالای خودرورها کرده وباعث آسیب به سطل زباله میشوند. 5.چراشهرداری نسبت به سمپاشی درختان درمقابل آفات بی تفاوت می باشند؟ 6.چراکانال های عبورآب های سطحی وفاظلاب بایدپرازاشغال بوده ونسبت به لای روبی کانال هااقدامی انجام نمی گیرد؟ 7.چرابرای نصب پل های ارتباطی کوچه ها باخیابان اصلی اول شرایط برسی نمی شود وباعث مشکل برای مردم می شود؟ 8.چراشهرداری کل سال دراستراحت می باشدودرایام عیدوحضوربازرسان ومقامات کشوری فقط فعال می باشد؟ 9چرا نسبت به مفرش کردن پیاده روهااقدامی صورت نمی گیرد؟ 10.چرابزای زیباسازی های محله هیچ کاری صورت نمی گیرد؟ قابل توجه شهردارمحترم خرم آباد به خصوص شهرداری منطقه 1خرم آباد. با تشکر
مردم
۱۴۰۰/۳/۶ ۲۱:۵۶:۵۳
بسمی تعالی صمن عرض سلام خدمت وخدا قوت خدمت عزیزانی که درسامانه پاسخگو 137ارتباط مردمی باشهرداری ها. 1.جرابعدازتماس باسامانه واطلاع ازمشکلات شهری جوابی برای رفع مشکل حاصل نمی شود. 2.چراشهرداری هااهمیتی برای رفع مشکلات شهری ندارند. 3.چراعزیزان تنظیف شهری وظایف خود رابه درستی انجام نمی دهندودرحضور مردم بامقام ارشدجروبحث می کنند؟ 4.چراخدمه خودروی حمل زباله درساعت استراحت مردم برای خالی کردن وحمل زباله باصدای بلندودادزدن برای ساکنین ایجاد مزاحمت می کنندوچرا سطل زباله رابعد از خالی نمودن از بالای خودرورها کرده وباعث آسیب به سطل زباله میشوند. 5.چراشهرداری نسبت به سمپاشی درختان درمقابل آفات بی تفاوت می باشند؟ 6.چراکانال های عبورآب های سطحی وفاظلاب بایدپرازاشغال بوده ونسبت به لای روبی کانال هااقدامی انجام نمی گیرد؟ 7.چرابرای نصب پل های ارتباطی کوچه ها باخیابان اصلی اول شرایط برسی نمی شود وباعث مشکل برای مردم می شود؟ 8.چراشهرداری کل سال دراستراحت می باشدودرایام عیدوحضوربازرسان ومقامات کشوری فقط فعال می باشد؟ 9چرا نسبت به مفرش کردن پیاده روهااقدامی صورت نمی گیرد؟ 10.چرابزای زیباسازی های محله هیچ کاری صورت نمی گیرد؟ قابل توجه شهردارمحترم خرم آباد به خصوص شهرداری منطقه 1خرم آباد. با تشکر
نام و نام خانوادگی
پست الکترونیک
نظر شما
 
در تصویر زیر چه عبارتی نوشته شده
12

logo-samandehi